Przepisy


[pobierz] 0.2 MB Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997r

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

[pobierz] 3.2 MB Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego

[pobierz] 0.8 MB Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.

 

[pobierz] 3.8 MB Rozporządzenie w sprawie biurowości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

 

[pobierz] 1.3 MB Rozporządzenie w sprawie czynności komorników

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968r. w sprawie czynności komorników.

 

[pobierz] 0.1 MB Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników nie będące czynnościami egzekucyjnymi.

 

[pobierz] 0.1 MB Rozporządzenie w sprawie egzekucji grzywien

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

[pobierz] 0.4 MB Rozporządzenie w sprawie trybu doręczania pism

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

 

[pobierz] 0.1 MB Rozp. w sprawie przechowywania akt komorniczych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych