Licytacje


Komornik Będzin, Licytacja 1
Komornik Będzin, Licytacja 1

Wartość oszacowania:

Cena wywoławcza:

Wadium:

Termin licytacji:

Która licytacja:

 

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.